LIST OF WORKS

 

OPERA

The Utmost Sail Op.22, (Brušák, K) (full score) (1958)   utmfull58

The Utmost Sail Op.22, (Brušák, K) (vocal score) (1958)   utmvocal58

 

VOICE

Hej, hej, povím vám (2014) hej14

Rain Songs for Soprano, Treble Recorder and Piano, (Szirtes, G) (2010)   rain10

Angles of Light: four songs for medium voice and piano, (Szirtes, G) (2010)   szirt10

Čtyři písně na pro baryton a smyčcový orchestr, (Wordsworth, W) (2009)   wworth09

Sudiček Blues, (Evanová, V) (2008)   bluz08

The Corner of My Eye: a cycle of six songs for medium low voice and piano, (Robbins, R) (2002)   eye02

A Bed of Roses: a cycle of seven songs for high voice and piano, (Robbins, R) (1998)  roses98

Písně Eurydiky: šest písní pro mezzosoprán s doprovodem klavíru, (Štěpánová, O) (1996)  eury96

Passages of Flight: a cycle of five songs for high voice and piano, (Robbins, R) (1995)   pass95

Milión díků, (Evanová, V) (1994)   mil94

Káčina píseň, (1992)   kac92

Three Cambridge Songs for High Voice and Piano, (Brušák, K; Simsa, C) (1981)   song81

Twelve Peasant Carols of Moravia for Voice and Piano, (Offer, C K) (1958)   car58

Song of Czechoslovakia, (Offer, C K) (1953)   song53

Aubade for String Orchestra and Soprano Solo: A song of Early Morning, (1951)   aub51

Nine Songs for Alto, Violin and Piano, (words from old Chinese poetry) (1951)   song51

Jak staré lásky zapomnít, (1949)   jak49

Pastýřská pro hlas a klavír, (Mathesius, B) (1949)   past49

Seděl jsem sám pro hlas a klavír, (Mathesius, B) (1949)   sed49

Struny ve větru pro vyšší hlas, (Hora, J) (1948)   str48

Zasněženo: pro střední hlas, (Korejs, M) (1948)   zas48

Zima: Hlas ticha, pro střední hlas, (Toman, K) (1948)   zim48

Ach, Bože, Bože pro hlas a klavír, (Vrchlický, J) (1947)   achb47

Ach, cestičko cesto: pro hlas a klavír (1947)   achc47

Ach, kdo zapomíná: pro hlas a klavír, (Sládek, J V) (1947?)   achk47

Do krásy: pro hlas a klavír, (Neruda, J) (1947?)   dok47

Luhy luhy zelené pro hlas aklavír, (Sládek, J V) (1947)   luh47

Modlitba pro hlas a klavír, (Neruda, J) (1947?)   mod47

Neptej se na to pro hlas a klavír (1947?)   nep47

Tvé oko krásné pro hlas a klavír, (Hálek, V)  (1947?)   tve47

Vánoce v Čechách, (Bednář, V) (1947?)   van47

Vyletěl skřivánek pro hlas a klavír (1947?)   vyl47

Balada o šípu pro střední hlas a klavír , (Vrchlický, J) (1945)   bal45

Z temna lesa žežulička zakukala pro hlas a klavír, (Mácha, K H) (1945)   ztem45

Národní přísaha pro zpěv a klavír, (Najman, J) (1945)   nar45

 

CHOIR

Bodaj by vás, vy mládenci (SSA) (2010)   bodaj10

Ej, lásko. lásko (SSA) (2010)   lasko10

Koleda z Valašska: a Carol from Wallachia (SATB) (2008)   valkol08

In Joyful Freedom: carol for SATB with Organ ad libitum, (Robbins R) (1997)   carol97

Ave Maria (SATB) (1996)   ave96

Písně podzimu pro smíšený sbor (SATB) (Jelínek I) (1995)   pisn95

Čtyři malé pohádky (Four little fairy tales) for Children's chorus a Cappella (1991)   poh91

Canons for Three Voices a cappella on sentences from Dhamapadda (1951)   can51

Ever in my Life have I sought Thee for Women's Chorus. Piano and Strings, (SSA) (Tagore R) (1951)   git51

Kánon z Dhammapaddam (for three Voices a Cappella) (1949)   kan49

Ej, lásko, lásko, "Oh, love, you are not constant" (SATB) (1949)   lask49

Volavka stříbřitá (SATB) (Mathesius B) (1949)   volav49

Swanee River (SATB) (1949)   swan49

Podzim je zde pro 4 hlasy, (men’s chorus) (Neruda J) (1948)   pod48

Jedna hodina s půlnoci byla pro 4 hlasy (men’s chorus) (1947?)   jed47

Píme chlapci pro 4 hlasy (women’s chorus) (1947)   pim47

Plachetnice pro 4 hlasy, (men’s chorus) (Matas M) (1947?)   pla47

Tulipán pro 4 hlasy, (men’s chorus)Vaněk M) (1947?)   tul47

Ty Bechyńský zvony pro 4 hlasy (SATB) (1947?)     tyb47

Vy Třeboňský páni pro 4 hlasy (SATB) (1947?)   vyt47

Poslechněte mne málo: koleda pro 4 hlasy (SATB) (1944)   pos44

Rudý koncil pro 3 hlasy (STB) (1944?)   rud44

 

SPOKEN WORD

Devět limeramat či meloriků (limerickových melodramat nebo melodramatických limericků) pro housle, violu, cello a hlasy (1999)   spink99

Jarní sonáta pro klavír a ženský recitační sbor na slova R. Thakura (1949)   jarni49

Zahradník č. 29, 31 (1949)   zahr49

Je to tak těžké: pro mluvený hlas a klavír, slova Ika (1948)   jet48

Kde jsou ty verše: pro mluvený hlas a klavír, slova Vladimír Thiele (1948)   kde48

Kouzelník: pro mluvený hlas a klavír, slova Karel Kořínek (1948)   kou48

[Fragment] Melodramy pro hlas mluvený a klavír, Slova Jiří Pilka? (1948)   mel48

Nočním klidem padá sníh pro mluvený hlas a klavír (1948)   noc48

Opět se vracím: pro mluvený hlas a klavír (1948)   ope48

Sattasai: lyrické melodramy, Slova Tagore (1948)   sat48

Šel Velký Pátek po Čechách: pro mluvený hlas a klavír, č.1 a č.2 (1947)   sel47

 

ORCHESTRA

Fantasy for Piano and String Orchestra on Motives from Dvořák's Biblical Songs (2009)   fant09

Symphony (2004)   symp04

Prelude and Double Fugue: the subjects supplied by Messr B.S. and A.D. who never got round to writing the fugue themselves, String Orchestra (2003)   fugor03

Concerto for Strings (2002)   conc02

Capriccio and Passacalia for Orchestra Op.20 (1957)   capr57

Concerto for Organ, Brass Instruments, Timpani and Strings Op.18 (1957)   conc57

Variations on a Theme of Robert Johnson Op.17 for Symphony Orchestra (1956)   var56

Concerto for Piano and Orchestra (full score) (1952)   concfull52

Concertante-Fantasia for Strings (1952)   fant52

Sinfonietta for Full Orchestra Op.5 (1952)   sinf52

Sinfonietta for Strings (1951)   sinf51

Symphony for Full Orchestra (dedicated to Rafael Kubelik) (1951)   sym51

 

CHAMBER  MUSIC

Piano Quartet (2015)  pnoq15

Quartet for Strings (2013) quar13

Quartet for Strrings (2012)  quar12

Quintet for Treble Recorder and String Quartet (2010)   quin10

Ballads, Laments and Reels: four Impromptus on Old Scottish Airs for violin, violoncello and percussion (2008)   blr08

Duo for Violin and Basoon No.2 (2006)   duo06

Quartet for Strings (2006)   quar06

Piano Trio No.2 (2005)   trio05

Duo for Violin and Basoon (2004)   vnfg04

Prelude and Double Fugue: the subjects supplied by Messr B.S. and A.D. who never got round to writing the fugue themselves, String Quartet (2003)   fugue03

Devět limeramat či meloriků (limerickových melodramat nebo melodramatických limericků) pro housle, violu, cello a hlasy (1999)   spink99

Quartet for Flute, Oboe, Guitar or Keyboard and Cello (1998)   ngaud98

Quartet for Strings (1997)   quar97

Saxophone Quartet (1996)   saxq96

Quartet for Strings (1995)   quar95

Quartet for Strings (1992)   quar92

Trio for Guitars (1986)   trio86

Quartet for Strings in A Op.24 (1960)   quar60

Quartet for Strings Op.23 (1959)   quar59

Quintet for Flute and String Quartet Op.15 (1956)   quin56

Trio for Violin, Cello and Piano Op.6 (1953)   trio53

String Quartet (1951)   quar51

Trio As dur (1948)   trio48

 

STRINGS

Sonata for Violin and Piano (2015)  vnpn15

Quartet for Strings (2013)  quar13

Capriccio for Violoncello and Piano (2013)  cap13

Sonata for Violoncello and Piano (2011) cello11

Sonata for Viola and Piano (2008)   viola08

Sonata for Violin and Piano No.2 (2007)   vnpn207

Cadenza for Vaňhal: Violin Concerto in G (W Iib:G3) (2004)   cadenz04

Sonata for Violin and Piano (2001)   vn01

Sonata for Violin and Piano (1999)   vn99

Duo for Cellos (1990)   duocel90

Sonata for Solo Cello (1989)   soncel89

Terzina for Violin and Piano (1988)   ter88

Terzina for Viola and Piano (1978)   ter78

Variations for Violin and Piano Op.12b (1970)   var70

Terzine per due violini op.21 (1958)   ter58

Terzinas for Violin and Piano Op.19 (1957)   ter57

Sonata for Violin and Piano Op.13 (1955)   sonvl55

Sonata for Viola and Piano Op.12 (1955)   sonvla55

Concerto for Violin and String Orchestra Op.10 (1954)   con54

Sonata for Violoncello Solo Op.11 (1954)   son54

Quatre Impromptus for Violin and Piano (based on Czech folk song carols) Op.9 (1953)   kol53

Sonata for two Violins and Piano Op.8 (1953)   sonvl53

Sonatina for Violin and Piano (In two Movements) Op.4 (1952)   sonvl52

Suita pro housle a klavír (1947)   suit47

Serenáda pro housle a klavír (1945)   ser45

Sonatina G dur pro cello a klavír (1945)   son45

 

WIND

The Little Linden Pipe: Variations for Treble Recorder on a folk song from Moravia (2016) pipevars16

Wind Quintet (2016)  quintet16

Fantasia and Festive Fugue for Treble Recorder and Harpsichord (2013)  fant13

Sonata for Treble Recorder and Piano (2013)  recpno13

Bassoon Quartet (2013)  bn4tet13

Quartet for Recorders (2011)   rqua11

Quartet for Recorders No.2 (2011)   rqua211

Quintet for Treble Recorder and String Quartet (2010)   quin10

Impromptus on Old Scottish Airs for Treble Recorder and Harpsichord (2008)   rec08

Sonata for Clarinet and Piano (2007)   clar07

Duo for Violin and Basoon No.2 (2006)   duo06

Sonata for Basson and Piano (2005)   bsnson05

Duo for Violin and Basoon (2004) vnfg04

In Praise of Rossini: Variations on 'Ecco ridente in cielo' (The Barber of Seville) (2001)   ross01

Clarinet Quartet (2000)   clqt00

Sonata for Alto Saxophone and Piano (1999)   sax99

Quartet for Flute, Oboe, Guitar or Keyboard and Cello (1998)   ngaud98

Saxophone Quartet (1996)   saxq96

Sonata for Bassett Horn and Piano (1991)   sonbh91

Sonata for Bass Clarinet and Piano (1984)   sonbcl84

Terzina for Three Recorders: Descant, Treble and Tenor Op.25 (1963)   ter63

Quintet for Flute and String Quartet Op.15 (1956)   quin56

Studentská fantasie pro 2 harmoniky (1944)   stu44

 

PIANO

Sonata for Piano (2010)   piano410

Fantasy for Piano and String Orchestra on Motives from Dvořák's Biblical Songs (2009)   fant09

Piano Sonata No.3 (2006)   pnf06

Piano Sonata (2005)   ps0405

Tango for Time out of Mind: a concert piece for piano (1996)   tang96

Czech Composers Contemplate their Good Friend, Graham Melville-Mason (1993)   pvar93

Sonata for Piano (1993)   sonpf93

All Kind of Plonkybles: piano pieces for children (1963)   plonk63

Sonata for Piano Op.14 (1955)   sonpf55

Variations on the Theme of Brigadier H.Smith for Piano Op.7 (1953)   var53

Concerto for Piano and Orchestra (full score) (1952)   concfull52

Concerto for Piano and Orchestra Op,2 (two pf) (1952)   concpf52

[Fragments for Piano] (1952)   frag52

Twelve Sentiments: suite for piano Op.1(1952)   pfsuit52

Sonatina for Piano in two Movements OP.3 (1952)   sonina52

[Fragments for Piano] (1951)   frag51

Sonata for Piano (2ms) (1951)   pfson51

Fifth Sonata for Piano (1951)   son5pf51

Sixth Sonata for Piano (1951)   son6pf51

Seventh Sonata for the Piano (1951)   son7pf51

Sonatina in C for Piano (1951)   sonina51

Fugue and Canon on the Theme of the English Christmas Carol (1950)   fug50

Preludium a Fuga pro klavír na čtyři ruce (1949)   fugpf49

[Fugy z Valky] (1949)   fugvalk49

[Koledy z Valky] (1949)   kolvalk49

Psát báseň vám (1949)   psat49

Rondo pro klavír (1949)   ron49

[Two untitled movements for pianoforte] (1949)   unt49

Menuety pro klavír (1948)   men48

Polonéza Es dur pro klavír (1948)   pol48

Preludium pro klavír (1948)   pre48

Sonáta 3 pro klavír (1948)   sonpf48

Minuetto (1947)   min47

Pět kousků pro klavír (1947)   pf47

Prelude (1947)   pre47

Sonáta č.1 pro klavír (1947?)   son1pf47

Sonáta 2 pro klavír (1947)   son2pf47

Preludium pro klavír (1946)   pre46

Suita o Bruncvíkovi pro klavír (1944)   brun44

Fantasie pro klavír (1944)   fant44

Suita pro klavír (1944)   suit44

O Bruncvíkovi (1943)   brun43

Fantasie pro klavír (1943)   fant43

 

ORGAN

Fantasia No.2 for Organ (1998)   fant98

Fantasia for Organ (1994)   fant94

Concerto for Organ, Brass Instruments, Timpani and Strings Op.18 (1957)   conc57

České koledy : Czech Christmas Carols for Organ Op.16 ( 1956)   car56

Svarý Václav (1954)   svat54

Trojhlasé invence a fugy pro Varhany (1949)   fugorg49

 

GUITAR

Trio for Guitars (1986)   trio86

Sonata (Tre Terzine) per Chitarra (1984)   sonch84

 

HARP

Sonata for Harp (2000)   harp00

 

INCIDENTAL MUSIC

Music to Marylane Productions (TV documentaries) (1963)   film63

Lullaby for Volek and Oslík by H.D.C.Pepler tr. by K. Brušák (1962)   lul62

Music to Byela Panna: fragments of ballet music to the libretto of Godfrey Lias (1959)   ballet59

Music to Prometheus for voices, flute and timpani (1958)   prom58

Scénická hudba: Divadlo PLUS Nováků (1946)   sce4

 

Scores of all compositions are available in bmp or tiff format (some also in Sibelius 7).

Write to Karel Janovicky: click here for e-mail form

 

Site updated January 2017